Utveckling, konstruktion, montering, idrifttagning och underhåll av industriugnar.
ISO 9001 samt ISO14001 certifierad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Box 8782 - 402 76 GÖTEBORG - Tel. 031 382 33 30

Jomo

Mekaniska AB


Kammarugnar

Torkugnar

transportorugn1Transportugnar

Labugnar

Tunnelugnar

Elektrodugn på hjul

Vagnugnar

Din/Er ugn

 tllb1 large

Vinkelväxel

Värmeåtervinning

Rullbanor

Temperaturlogger

Fläktar upp till 650°C

Lastvagnar

Fläktvärmare upp till 850°C

Trådband

Pulverlack handpistoler

Sprutboxar

Tvättbox

Pulverline