Jomo Mekaniska

Jomo Mekaniska etablerades 1980 och har sedan dess betjänat verkstadsindustrin och processindustrin. Vårt huvudsakliga område är att tillverka industriugnar och stålkonstruktioner. Vi följer och deltar i utvecklingen inom processindustrin. Jomo Mekaniska är ett flexibelt företag som i möjligaste mån försöker hjälpa kunderna till optimala lösningar.

CE-märkta produkter

Alla våra produkter följer CE-normer med följsamhet till maskindirektiv och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. En CE-märkning innebär att produkten uppfyller normer för hälsa, miljöskydd och säkerhet.

Dokumenterade tjänster

Våra tjänster är noggrant dokumenterade och vi tar alltid fram ett komplett dokumentsunderlag till våra arbeten. I vårt standardavtal ingår ritningar och programdokumentation.

Kontaktuppgifter

Jomo Mekaniska AB
Box 8782
SE-402 76 Göteborg
+46 (0) 31 382 33 30
+46 (0) 73 572 98 25
E-post: info@jomo.se

jomo

Jomo Mekaniska utvecklar och tillverkar industriugnar samt stålkonstruktioner. Alla våra produkter följer CE-normer med följsamhet till maskinderiktiv och arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Vår breda kunskap inom verkstadsindustrin och processindustrin gör att vi ständigt utvecklas och hittar lösningar som är noggrant anpassade utifrån kundens önskemål.

© 2017 WebbDesignFabriken.

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

FÖLJ OSS

Jomo Mekaniska AB
Traktorgatan 8
SE-442 40 Kungälv
+46 (0) 31 382 33 30
+46 (0) 73 572 98 25